Livet og døden pluss alt det andre

Venligst oppgi et antall

Livet og døden pluss alt det andre - 2011

Katalog laget til en tegneutstilling med samme navn på Galleri Galleberg 2011, der tema dreide seg om kontrasten mellom stort alvor og livets trivialiteter. Kunstnerene som deltok var Ragnar Almén, Dania Burger, Jens Kristensen, Ingerid P. Kuiters, Astrid Mørland og Edith Spira.


Limfrest katalog
27, 5 x 21cm