TMNK

TMNK/The Me Nobody Knows/ Nobody (1960?-2016) er en amerikansk street art-kunstner som markerte seg fra andre halvdel av 2000-tallet. I et felt innen kunsten hvor svært mange likner hverandre, stod han frem med særpreg. Han hadde en utstrakt utstillingsvirksomhet i USA og etterhvert Europa, og han stilte ut på Galleri Galleberg i 2010 og 2012.