Brev til Borre Folkeregister og Likningskontor

Venligst oppgi et antall

Brev til Borre Folkeregister og Likningskontor - 2012

Brev sendt 1987, som del av en korrespondanse i etterkant av en skjønnsligning. Bakgrunnen for skjønnsligningen var mistro til at det var mulig å leve på den oppgitte inntekten.

Moderate vrangforestillinger er en non-profit serie hvor inviterte deltakere får frie tøyler innenfor et budsjett. Serien representerer en holdning omsatt til praksis. Noen ganger må penger taes ut av likningen. Opplaget er på 100 eks.

 

Digital print
23 x 32,5